Rembrandt - Uczta Baltazara - Le Festin de Balthasar The Feast of Balthasar 1635

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Rembrandt Harmenszoon van Rijn
  • szt.
  • 59,99 zł
Rembrandt -Uczta Baltazara -  Le Festin de Balthasar The Feast of Balthasar 1635
galeria podstawowe informacje o dziele obrazie GALERIA OBRAZY

Uczta Baltazara

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

(ur. 15 lipca 1606 w Lejdzie, zm. 4 października 1669 w Amsterdamie)
– holenderski malarz, rysownik i grafik. Uważany powszechnie
za jednego z największych artystów europejskich i światowych.

Obok Jana Vermeera i Fransa Halsa najważniejszy
malarz w sztuce holenderskiej „złotego wieku”
– okresu, w którym kultura, nauka, gospodarka,
potęga militarna i wpływy polityczne Holandii osiągnęły apogeum.

W okresie lejdejskim swoje obrazy sygnował skrótem
„RHL” (Rembrandus Harmenii Leidensis).
Później podpisywał się jedynie samym imieniem,
podobnie jak wielcy artyści renesansu:
Michał Anioł, Rafael lub Tycjan.

Rembrandt pozostawił po sobie około 300 obrazów olejnych,
300 grafik i około 1000-2000 rysunków.
Charakterystyczną cechą jego dzieł jest zafascynowanie
efektami światła i głębokich cieni.
Jego styl i technika ewoluowały z biegiem lat, jednak zamiłowanie
do dramatycznego oświetlenia malowanych scen zajmowało centralną pozycję
w jego całej twórczości, tak malarskiej jak graficznej.
Obrazy malowane są z olbrzymią swobodą, im później tym bardziej szerokimi,
swobodnymi pociągnięciami pędzla. Potężnym środkiem malarskim
Rembrandta był światłocień, w sposób jemu właściwy stosowany,
będący połączeniem światła i cienia, zmroku,
z którego wyłaniają się postacie, oraz jasnych promieni.

W Polsce znajdują się trzy obrazy Rembrandta. Jeden z nich
(Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem),
przechowywany jest w Muzeum Czartoryskich w Krakowie,
a dwa pozostałe na Zamku Królewskim w Warszawie
(są to: Uczony przy pulpicie, znany też jako Ojciec żydowskiej
narzeczonej i Dziewczyna w ramie obrazu, także: Żydowska narzeczona
– nie mylić z innym obrazem o tym tytule
z Rijksmuseum; oba powstały w 1641 roku).

 
płótno i tusze do druku na płótnie canvas - wydruk obrazów

Obraz wydrukowany na płótnie CANVAS o gramaturze 320 g
/m2
w tech­nice wiel­ko­for­ma­to­wego eco druku cyfro­wego,
odpornego na promieniowanie UV.

Płótno Canvas na którym drukujemy, gwarantują
realistyczne odwzorowanie kolorów,

płynne przejścia tonalne oraz głębię kolorystyczną .
Sto­so­wane przez nas ekologiczne tusze
oraz tech­no­lo­gia druku, gwa­ran­tują odpor­ność

na destruk­cyjne czyn­niki zewnętrzne takie jak wil­goć czy blak­nię­cie.
Kolory obrazu są trwałe i dosko­nale nasy­cone przez dłu­gie lata.

oprawa obrazu

Płótno z wydrukowanym obrazem, nacią­gamy na specjalną ramę,
tak zwane: kro­sno malar­skie lub blejt­ram,
obraz posiada zadrukowane boki, kompozycją obrazu.
Zaletą umiesz­cza­nia gra­fiki rów­nież na bokach obrazu jest to,
że po sta­ran­nym naciągnięciu płótna na sosnowy blejt­ram (drewno klasa I),
nie ma potrzeby sto­so­wa­nia dodat­ko­wej oprawy w ramę.
Obraz posiada zawieszkę także bezpośrednio po rozpakowaniu
jest gotowy do zawieszenia na ścianę.
dodatkowe zabezpieczenie baner informacyjny

Obraz w cenie podstawowej to czysty ecodruk na płótnie CANVAS,

za dodatkową opłatą pokry­wamy płótno lakierem/werniksem,
który chroni obraz

przed uszko­dze­niami mecha­nicz­nymi (ście­ra­niem, zary­so­wa­niem),
oraz dzia­ła­niem wody i wil­goci.

Wer­niks zapo­biega rów­nież defor­ma­cji obrazu,
która może nastą­pić na sku­tek
dzia­ła­nia zmian tem­pe­ra­tury i wil­goci.

Zastosowanie preparatu dodatkowo dodaje głębi kolorom
oraz poprawia ich dynamikę.
Obrazy stają się jeszcze bardziej wyjątkowe, ekspresyjne i wyraziste.

ornament dekoracyjny KOSZULKOLANDIA
Artysta
Obraz
Rembrandt Harmenszoon van Rijn
Uczta Baltazara
Rok powstania
1635 r.
Technika
malarska
oryginału
olej na płótnie
Wymiary
oryginału
167,6 × 209,2 cm
Lokalizacja
dzieła sztuki
National Gallery w Londynie
 galeria obrazy obrazy malarstwo światowe wielcy malarze