Leonardo da Vinci - Dama z gronostajem Dama z łasiczką - Lady with an Ermine

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Leonardo da Vinci
  • szt.
  • 49,99 zł
Dama z gronostajem-  Dama z łasiczką - Lady with an Ermine
galeria podstawowe informacje o dziele obrazie GALERIA OBRAZY
Leonardo da VINCI

Dama z gronostajem
(zwana powszechnie Damą z łasiczką)

Znajduje się w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
Obraz namalowany  przez włoskiego artystę renesansowego Leonarda da Vinci w Mediolanie.

Obraz Leonarda da Vinci namalowany ok. 1490 roku to portret Cecylii Gallerani,
młodej damy mediolańskiego dworu, kochanki księcia Ludovica Sforzy.

Został kupiony przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ok. 1800 roku
i trafił do rąk jego matki, księżnej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej,
która w 1801 roku otworzyła w Puławach pierwsze w Polsce publiczne muzeum. 

 

płótno i tusze do druku na płótnie canvas - wydruk obrazów

Obraz wydrukowany na płótnie CANVAS o gramaturze 320 g
/m2
w tech­nice wiel­ko­for­ma­to­wego eco druku cyfro­wego,
odpornego na promieniowanie UV.

Płótno Canvas na którym drukujemy, gwarantują
realistyczne odwzorowanie kolorów,

płynne przejścia tonalne oraz głębię kolorystyczną .
Sto­so­wane przez nas ekologiczne tusze
oraz tech­no­lo­gia druku, gwa­ran­tują odpor­ność

na destruk­cyjne czyn­niki zewnętrzne takie jak wil­goć czy blak­nię­cie.
Kolory obrazu są trwałe i dosko­nale nasy­cone przez dłu­gie lata.

oprawa obrazu

Płótno z wydrukowanym obrazem, nacią­gamy na specjalną ramę,
tak zwane: kro­sno malar­skie lub blejt­ram,
obraz posiada zadrukowane boki, kompozycją obrazu.
Zaletą umiesz­cza­nia gra­fiki rów­nież na bokach obrazu jest to,
że po sta­ran­nym naciągnięciu płótna na sosnowy blejt­ram (drewno klasa I),
nie ma potrzeby sto­so­wa­nia dodat­ko­wej oprawy w ramę.
Obraz posiada zawieszkę także bezpośrednio po rozpakowaniu
jest gotowy do zawieszenia na ścianę.

dodatkowe zabezpieczenie baner informacyjny

Obraz w cenie podstawowej to eco-druk na płótnie CANVAS,

za dodatkową opłatą pokry­wamy płótno lakierem/werniksem,
który chroni obraz

przed uszko­dze­niami mecha­nicz­nymi (ście­ra­niem, zary­so­wa­niem),
oraz dzia­ła­niem wody i wil­goci.

Wer­niks zapo­biega rów­nież defor­ma­cji obrazu,
która może nastą­pić na sku­tek
dzia­ła­nia zmian tem­pe­ra­tury i wil­goci.

Zastosowanie preparatu dodatkowo dodaje głębi kolorom
oraz poprawia ich dynamikę.
Obrazy stają się jeszcze bardziej wyjątkowe, ekspresyjne i wyraziste.

ornament dekoracyjny KOSZULKOLANDIA

 

Artysta
Obraz
Leonardo da Vinci - Dama z łasiczką
Rok powstania
1489-1490
Technika
malarska
oryginału
olej na desce
Wymiary
oryginału
54x39 cm
Lokalizacja
Muzeum Czartoryskich w Krakowie
 galeria obrazy obrazy malarstwo światowe wielcy malarze