Jan van Huysum - Bouquet of Flowers in an Urn - Bukiet kwiatów w urnie, 1724

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Jan van Huysum
  • szt.
  • 59,99 zł
Jan van Huysum - Bouquet of Flowers in an Urn - Bukiet kwiatów w urnie, 1724
galeria podstawowe informacje o dziele obrazie GALERIA OBRAZY

Bouquet of Flowers in an Urn
 Bukiet kwiatów w urnie, 1724 


Jan van Huysum
(ur. 5 kwietnia 1682 w Amsterdamie, zm. 8 lutego 1749)
– holenderski malarz barokowy.

Jan van Huysum zyskał sławę i międzynarodowe uznanie
dzięki martwym naturom przedstawiającym kwiaty.
Jego barwne bukiety odznaczają się dbałością
o najdrobniejsze szczegóły i śmiałą, jasną kolorystyką.
Artysta był mistrzem światłocienia, stosował niezwykłe oświetlenie,
wprowadził jasne tło i preferował o asymetryczne kompozycje.
Przedstawiał kwiaty ustawione na marmurowym gzymsie
i umieszczone w bogato zdobionych wazach,
na których przewijały się rzeźbione postacie amorków i nimf.
Jego prace mogą być postrzegane jako alegoria kruchości ludzkiego życia
i przemijania, bądź też jako zachęta do religijnej żarliwości.

 

Obok martwych natur artysta malował również pejzaże.
Były to arkadyjskie przedstawienia scen o tematyce pasterskiej i mitologicznej,
jednak te prace malarza nie miały już takiego powodzenia jak martwe natury.

 

Obecnie obrazy Jana van Huysuma stanowią
ozdobę czołowych galerii i kolekcji europejskich.
Największe zbiory prac artysty posiadają
m.in. National Gallery w Londynie, Muzeum w Luwrze i Ermitaż w Petersburgu.

 
płótno i tusze do druku na płótnie canvas - wydruk obrazów

Obraz wydrukowany na płótnie CANVAS o gramaturze 320 g
/m2
w tech­nice wiel­ko­for­ma­to­wego eco druku cyfro­wego,
odpornego na promieniowanie UV.

Płótno Canvas na którym drukujemy, gwarantują
realistyczne odwzorowanie kolorów,

płynne przejścia tonalne oraz głębię kolorystyczną .
Sto­so­wane przez nas ekologiczne tusze
oraz tech­no­lo­gia druku, gwa­ran­tują odpor­ność

na destruk­cyjne czyn­niki zewnętrzne takie jak wil­goć czy blak­nię­cie.
Kolory obrazu są trwałe i dosko­nale nasy­cone przez dłu­gie lata.

oprawa obrazu

Płótno z wydrukowanym obrazem, nacią­gamy na specjalną ramę,
tak zwane: kro­sno malar­skie lub blejt­ram,
obraz posiada zadrukowane boki, kompozycją obrazu.
Zaletą umiesz­cza­nia gra­fiki rów­nież na bokach obrazu jest to,
że po sta­ran­nym naciągnięciu płótna na sosnowy blejt­ram (drewno klasa I),
nie ma potrzeby sto­so­wa­nia dodat­ko­wej oprawy w ramę.
Obraz posiada zawieszkę także bezpośrednio po rozpakowaniu
jest gotowy do zawieszenia na ścianę.

dodatkowe zabezpieczenie baner informacyjny

Obraz w cenie podstawowej to czysty ecodruk na płótnie CANVAS,

za dodatkową opłatą pokry­wamy płótno lakierem/werniksem,
który chroni obraz

przed uszko­dze­niami mecha­nicz­nymi (ście­ra­niem, zary­so­wa­niem),
oraz dzia­ła­niem wody i wil­goci.

Wer­niks zapo­biega rów­nież defor­ma­cji obrazu,
która może nastą­pić na sku­tek
dzia­ła­nia zmian tem­pe­ra­tury i wil­goci.

Zastosowanie preparatu dodatkowo dodaje głębi kolorom
oraz poprawia ich dynamikę.
Obrazy stają się jeszcze bardziej wyjątkowe, ekspresyjne i wyraziste.

ornament dekoracyjny KOSZULKOLANDIA
Artysta
Obraz
Jan van Huysum - Bouquet of Flowers in an Urn - Bukiet kwiatów w urnie
Rok powstania
1724
Technika
malarska
oryginału
olej na płótnie
Wymiary
oryginału
brak informacji
Lokalizacja
dzieła sztuki
Los Angeles County Museum of Art
 galeria obrazy obrazy malarstwo światowe wielcy malarze