Frédéric Bazille peignant à son chevalet - Pierre-Auguste Renoir

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Renoir Pierre-Auguste
  • szt.
  • 59,99 zł
Frédéric Bazille peignant à son chevalet - Pierre-Auguste Renoir

galeria podstawowe informacje o dziele obrazie GALERIA OBRAZY

Pierre-Auguste Renoir
Frédéric Bazille przy sztalugach

– w formie pierwotnej jako obraz olejny,
autorstwa francuskiego malarza
impresjonisty Auguste'a Renoira,

namalowany w roku 1867.
Jest to portret przyjaciela Renoira,
który zginął podczas wojny francusko-pruskiej.

W latach 60. XIX wieku Bazille wspierał Renoira finansowo.


Obecnie obraz znajduje się w Musée d'Orsay.

  • Każdy obraz posiada zadrukowany bok,
  • Obraz posiada zawieszkę,
  • Obraz  wykonany na najlepszej jakości płótnie typu " Canvas ",
  • stosujemy wysokiej jakości farby eco-solwentowe, odporne na promieniowanie UV,
  • Obraz naciągnięty na sosnowy blejtram – drewno klasa I.

płótno i tusze do druku na płótnie canvas - wydruk obrazów

Obraz wydrukowany na płótnie CANVAS o gramaturze 320 g/m2
w tech­nice wiel­ko­for­ma­to­wego eco druku cyfro­wego.
Płótno Canvas na którym drukujemy, gwarantują realistyczne odwzorowanie kolorów,
płynne przejścia tonalne oraz głębię kolorystyczną .
Sto­so­wane przez nas ekologiczne tusze oraz tech­no­lo­gia druku, gwa­ran­tują odpor­ność
na destruk­cyjne czyn­niki zewnętrzne takie jak wil­goć czy blak­nię­cie.
Kolory obrazu są trwałe i dosko­nale nasy­cone przez dłu­gie lata.
oprawa obrazu

OPRAWA OBRAZÓW

Płótno z wydrukowanym obrazem, nacią­gamy na specjalną ramę, tak zwane: kro­sno malar­skie lub blejt­ram,
obraz posiada zadrukowane boki, kompozycją obrazu.
Zaletą umiesz­cza­nia gra­fiki rów­nież na bokach obrazu jest to,
że po sta­ran­nym naciągnięciu płótna na blejt­ram nie ma potrzeby sto­so­wa­nia dodat­ko­wej oprawy w ramę.
Obraz posiada zawieszkę także bezpośrednio po rozpakowaniu
jest gotowy do zawieszenia na ścianę.

 dodatkowe zabezpieczenie baner informacyjny

Obraz w cenie podstawowej to czysty ecodruk na płótnie CANVAS,
za dodatkową opłatą pokry­wamy płótno lakierem/werniksem, który chroni obraz
przed uszko­dze­niami mecha­nicz­nymi (ście­ra­niem, zary­so­wa­niem), oraz dzia­ła­niem wody i wil­goci.
Wer­niks zapo­biega rów­nież defor­ma­cji obrazu, która może nastą­pić na sku­tek dzia­ła­nia zmian tem­pe­ra­tury i wil­goci.
Zastosowanie preparatu dodatkowo dodaje głębi kolorom
oraz poprawia ich dynamikę.
Obrazy stają się jeszcze bardziej wyjątkowe, ekspresyjne i wyraziste.

ornament dekoracyjny KOSZULKOLANDIA

Artysta
Auguste
Renoir
Rok powstania
1867 r.
Technika
malarska
oryginału
olej na płótnie
Wymiary
oryginału
105cm x 73,5cm
Lokalizacja
dzieła sztuki
Musée Fabre
Montpellier 
Francja

 galeria obrazy obrazy malarstwo światowe wielcy malarze