El Greco - Apostoł Andrzej - The Apostle St. Andrew

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: El Greco
  • szt.
  • 59,99 zł
El Greco  - Apostoł Andrzej - The Apostle St. Andrew
galeria podstawowe informacje o dziele obrazie GALERIA OBRAZY

Apostoł Andrzej - The Apostle St. Andrew

El Greco
, właściwie Dominikos Theotokopulos,
gr. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

(ur. 1 października 1541 w Fodele lub w Kandii na Krecie,
zm. 7 kwietnia 1614 w Toledo)

– malarz, rzeźbiarz i architekt hiszpański pochodzenia greckiego,
jeden z najwybitniejszych przedstawicieli manieryzmu.

Jego twórczość określona została przez idee kontrreformacji
i wizje hiszpańskich mistyków.
Obrazy El Greca są pełne ekstazy, mają żywą kolorystykę
i wyróżniają się ekspresją form.

W początkowym okresie swojej twórczości, jeszcze na Krecie, pisał ikony.
W roku 1568 wyjechał do Wenecji,
gdzie prawdopodobnie przebywał w pracowni Tycjana.
El Greco poznał i zachwycił się kolorem obrazów Tintoretta.
Wpływ Tycjana i Tintoretta będzie widoczny w jego malarstwie.

Od roku 1570 El Greco przebywał w Rzymie na dworze kardynała Alessandro Farnese.
Poznał tam twórczość Rafaela i Michała Anioła, do których miał jednak
stosunek krytyczny zarzucając im przywiązywanie zbyt dużej uwagi
do rysunku i zmniejszenie roli koloru.
Dodatkowo konflikt z Vasarim spowodował,
że w 1577 zdecydował się opuścić Rzym.

Osiadł w Toledo, gdzie pracował do śmierci
i gdzie powstały jego najbardziej dojrzałe dzieła,
wykonywane głównie na zamówienie Kościoła katolickiego,
dążącego do odbudowy swojego znaczenia w Hiszpanii,
co dzisiaj nazywamy kontrreformacją. 
płótno i tusze do druku na płótnie canvas - wydruk obrazów

Obraz wydrukowany na płótnie CANVAS o gramaturze 320 g
/m2
w tech­nice wiel­ko­for­ma­to­wego eco druku cyfro­wego,
odpornego na promieniowanie UV.

Płótno Canvas na którym drukujemy, gwarantują
realistyczne odwzorowanie kolorów,

płynne przejścia tonalne oraz głębię kolorystyczną .
Sto­so­wane przez nas ekologiczne tusze
oraz tech­no­lo­gia druku, gwa­ran­tują odpor­ność

na destruk­cyjne czyn­niki zewnętrzne takie jak wil­goć czy blak­nię­cie.
Kolory obrazu są trwałe i dosko­nale nasy­cone przez dłu­gie lata.

oprawa obrazu

Płótno z wydrukowanym obrazem, nacią­gamy na specjalną ramę,
tak zwane: kro­sno malar­skie lub blejt­ram,
obraz posiada zadrukowane boki, kompozycją obrazu.
Zaletą umiesz­cza­nia gra­fiki rów­nież na bokach obrazu jest to,
że po sta­ran­nym naciągnięciu płótna na sosnowy blejt­ram (drewno klasa I),
nie ma potrzeby sto­so­wa­nia dodat­ko­wej oprawy w ramę.
Obraz posiada zawieszkę także bezpośrednio po rozpakowaniu
jest gotowy do zawieszenia na ścianę.

dodatkowe zabezpieczenie baner informacyjny

Obraz w cenie podstawowej to czysty ecodruk na płótnie CANVAS,

za dodatkową opłatą pokry­wamy płótno lakierem/werniksem,
który chroni obraz

przed uszko­dze­niami mecha­nicz­nymi (ście­ra­niem, zary­so­wa­niem),
oraz dzia­ła­niem wody i wil­goci.

Wer­niks zapo­biega rów­nież defor­ma­cji obrazu,
która może nastą­pić na sku­tek
dzia­ła­nia zmian tem­pe­ra­tury i wil­goci.

Zastosowanie preparatu dodatkowo dodaje głębi kolorom
oraz poprawia ich dynamikę.
Obrazy stają się jeszcze bardziej wyjątkowe, ekspresyjne i wyraziste.

ornament dekoracyjny KOSZULKOLANDIA
Artysta
Obraz
El Greco
Apostoł Andrzej - The Apostle St. Andrew

Rok powstania
ok. 1610 r.
Technika
malarska
oryginału
olej na płótnie
Wymiary
oryginału
70 x 53,5 cm
Lokalizacja
dzieła sztuki
Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie (Węgry)
 galeria obrazy obrazy malarstwo światowe wielcy malarze