Renesans

Renesans
Renesans
(XV - XVI w.)Okres w historii kultury europejskiej, obejmujący przede wszystkim XV i XVI wiek,
określany często jako "odrodzenie sztuk i nauk" oraz
koncepcja historiozoficzna odnosząca się do historii kultury włoskiej od Dantego do roku 1520.

Mniej wyraźne jest to na gruncie sztuki,
gdzie renesans ciągle widziany jest jako epoka klasyczna i szczególna,
mimo trwających od dawna tendencji do rewaloryzacji sztuki "nieklasycznej",
jak sztuka średniowieczna, bizantyjska czy orientalna.