Neoimpresjonizm

Neoimpresjonizm
Neoimpresjonizm
(po 1885)

Kierunek w malarstwie francuskim, zapoczątkowany ok. 1880 roku
przez Georges'a Seurata i dążący do zreformowania impresjonizmu
poprzez zastąpienie lirycznej improwizacji ścisłą metodą
budowania obrazu z wykorzystaniem naukowych zdobyczy optyki,
analizy światła i koloru, fizjologii i psychologii widzenia.
Termin został stworzony przez krytyka Félixa Fénéona.