Impresjonizm

Impresjonizm
Impresjonizm
(1860 - 1900)

Nurt w sztuce europejskiej, a później także amerykańskiej,
który został zapoczątkowany przez grupę
paryskich artystów studiujących w Atelier Gleyère
oraz w Académie Suisse w drugiej połowie XIX wieku.

Osiem paryskich wystaw w latach 1874-1886 zaowocowało
zerwaniem nowej sztuki z akademizmem obowiązującym w II połowie tego stulecia.

Za początek impresjonizmu uznaje się I wystawę grupy artystów zorganizowaną
w atelier fotograficznym Nadara w 1874 roku.

Najbardziej charakterystyczną cechą malarstwa
i rzeźby impresjonistycznej było dążenie do oddania zmysłowych,
ulotnych momentów – "złapania uciekających chwil".

Nazwa kierunku została ironicznie nadana przez krytyka sztuki
oraz dziennikarza Louisa Leroy i pochodzi od tytułu
obrazu Claude'a Moneta Impresja, wschód słońca.