Barok

Barok
Barok
(1600 - 1770)


Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie" lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") 
główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej,
którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku.

Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich,
stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne
określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna".

W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu,
barok reprezentował humanizm teocentryczny.
W znaczeniu węższym, barok to jeden
z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem;
od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki.